Jæren tur

Lørdag morgen dro Tim og meg en tur til Haugesund for å prøve ut et fotoskjul for Hønsehauk. Opplegget så lovende ut, men det ble ingen suksess da ingen hauk dukket opp denne gang. Vått og kaldt var det også… Dro videre til Jæren for å bruke søndagen på å se etter nye fotoobjekter.
Litt mer å se der: