Tur til Loneelven – Osterøy

En liten tur til Osterøy med Tim der vi møtte Biofoto gjengen. Dessverre var Loneelven nesten helt tilfrosset, så lite liv der, bortsett fra en fossekall.
Isfuglen, som har holdt til der i noen vintre, har ikke vist seg i år.
Noen meiser og en fuglekonge var på næringsøk i noen trær ved elven.

Dårlig lys og langt hold, men artig å få bilde av fossekall med fisk. Vanligvis er det bunndyr som står på menyen.