Jæren tur

Lørdag morgen dro Tim og meg en tur til Haugesund for å prøve ut et fotoskjul for Hønsehauk. Opplegget så lovende ut, men det ble ingen suksess da ingen hauk dukket opp denne gang. Vått og kaldt var det også… Dro videre til Jæren for å bruke søndagen på å se etter nye fotoobjekter.
Litt mer å se der:

 

 

Test av album

Dette er bare noen bilder fra ifjor som jeg tilfeldig laget et lite album av

Tur til Loneelven – Osterøy

En liten tur til Osterøy med Tim der vi møtte Biofoto gjengen. Dessverre var Loneelven nesten helt tilfrosset, så lite liv der, bortsett fra en fossekall.
Isfuglen, som har holdt til der i noen vintre, har ikke vist seg i år.
Noen meiser og en fuglekonge var på næringsøk i noen trær ved elven.

Dårlig lys og langt hold, men artig å få bilde av fossekall med fisk. Vanligvis er det bunndyr som står på menyen.